Aktuální ceník na Valšovkách

od 1.7.2023 došlo k navýšení cen na Valšovkách a zároveň ke změně při vybírání plateb za ubytování. 

Šablona pro vyúčtování pobytu zde

Ubytování na Valšovkách ceník platný od 01.07.2023

  Člen TJ Ostatní
Důchodce 110 Kč 1.),2.) 255 Kč 1.)
Dospělá osoba 125 Kč 1.) 290 Kč 1.)
11–17 let včetně                125 Kč 290 Kč
4-10 let včetně                 65kč 140 Kč
0-3 roky včetně   Zdarma 80 Kč

 1.)    K ceně je třeba připočíst ubytovací poplatek, který je 25 Kč/ den/ osoba nad 18 let

2.)    Důchodce od dovršení 65 let

3.)    Vedoucí chalupy platí od 50 % ceny z ubytování v případě 5-15 účastníků na chalupě.  Nad 15 ubytovaných neplatí. Sleva však podléhá schválením VOLT.

4.)    Pronájem celé chalupy je možný po dohodě s VOLT.

Ostatní

 
Prádlo 1.) 120 Kč

1.)    V Případě kusové výměny se počítá položka za 40 Kč