Archiv pro rubriku: pravidla hry

Aktualizace pravidel , poplatky za ubytování 2018 /2019

Pravidla pro přihlašování na Valšovky

Právo na pobyt na chalupě mají členové TJ KOTVA a jejich kamarádi. Účast kamarádů  a  dlouhodobé pobyty členů TJ podléhá schvalování výboru OLT.  Člen, který si bere kamaráda  na chalupu, za ně nese plnou odpovědnost a sdílí s nimi jednu místnost, pokud to obsazení chalupy umožňuje. Členové mládežnických oddílů mohou být na chalupě pouze pod vedením vedoucích nebo cvičitelů oddílu mládeže TJ. Ti jsou odpovědni za jejich chování.

Pobyty je povolen již od 0 věku dítěte  , při vyšší  obsazenosti v zimním je pobyt batolat možný po dohodě  s vedoucím  chalupy  / výborem OLT.   A to za následujících podmínek :   jsou odvezeny pleny a zajištěno , že batole které spí na posteli  má pod sebou krom prostěradla ještě igelitovou podložku.

Na Valšovkách  je od roku  2017 nový vrt, voda z něho  není garantovaně pitná

Při pobytu osoby mladší 18-ti let bez doprovodu rodičů musí být jmenovitě určen jejich zástupce.

Pobyt / vstup psů  na  chalupě je  zakázán  včetně verandy.

Víkendové i dlouhodobé zájezdy se přihlašují na webovém formuláři nebo emailem na volt@kotvabranik.cz.  Pokud nemáte přístup na internet, možno se přihlásit u T. Přibyla  602 347 048.

V případě většího zájmu o pobyt než je kapacita chalupy v daném termínu, provede výbor OLT výběr a vedoucí chalupy rozdělí pokoje tak, aby se plně využila kapacita. Výběr bude proveden na základě platných pravidel a to dle počtu odpracovaných brigádnických hodin na Valšovkách.

Při přihlašování (hlavně dlouhodobých pobytů ) volte pokoj odpovídající počtu přihlašovaných, aby zbytečně nedocházelo k blokování větších pokojů.

 

Vánoční a Silvestrovské pobyty

Přihlášení na tento pobyt bude  bez rezervace pokoje .  Vždy bude určeno datum, do kterého budou mít přednost přihlášení členi OLT,  po tomto datu doplníme kapacitu členy TJ a jejich kamarády a ubytujeme na pokoje.

 

Ceny ubytování na Valšovkách 2018 / 2019

             Člen TJ a hostující                                               Ostatní

léto            zima  1)

děti 0-3 roky včetně              0 Kč / noc              50 Kč            75 Kč

děti 4-10 let včetně               50 Kč / noc            85 Kč          100 Kč

osoba                                 100 Kč / noc  2)     170 Kč           200 Kč

pronájem celé chalupy     5 000 Kč / noc 4)              7 000 Kč / noc

prádlo   3)                           70 Kč  // 30 Kč / 30 Kč / 10 Kč

1) zima:  Vánoce od 23.12. – Velikonoce  včetně Velikonočního            pondělí                                                                                        2) u pobytů členů delších než 10 dní v kuse je poskytnuta sleva           ve formě každé 10-té noci zdarma                                              3) v případě samostatné výměny prost                                            4) pronájem celé chalupy pro člena TJ předpokládá i účast nečlenů a proto je cena vyšší než počet postelí x člen.

Vedoucí chalupy platí od 3 do 15 účastníků pobytu 50 % ceny za ubytování. Nad 15 ubytovaných za ubytování neplatí.

Zákaz používání spacáků , spaní pouze v povlečení  vlastním , nebo za poplatek 70 Kč . Vvyfasované povlečení je  možno  uložit si do skříňky na půdě , vedle komínu č. 4. Vždy po sezoně je prádlo  odvezeno do prádelny

Pravidla pro půjčování povolenek, klíčů a parkování u chalupy – vyzvednutí

K dispozici máme 3 přenosné povolenky k výjezdu a parkování na Valšovkách.  Jsou uloženy  i s klíči  v  restauraci / recepci  Kotvy mob.  Pazderové 777 582 314                                                          Vydání  povolenky nebo klíčů  vždy proti podpisu do knihy a stejně tak i jejich vrácení.

Popř. v nouzi kontaktujte  Tomáše Přibyla . Pro půjčování povolenek na Valšovky  platí zdravý rozum a vůle  dohodnout se. To, že si povolenku zamluvíte  k pobytu,  nemusí  znamenat, že ji budete mít.

Pokud je potřeba další povolenky ,  existuje možnost zajistit si povolenku zdarma přes Veselý  Výlet   tel. 499 874 298 nebo e-mail: info@veselyvylet.cz . Zde Vám povolenku vystaví a pokud  ji nestihnete vyzvednout v úředních hodinách, zanechají  Vám jí po domluvě ve schránce na budově Veselého Výletu. S touto povolenkou   je  ZÁKAZ  parkování před  chalupou

U chalupy máme vyhrazena 3 parkovací místa  vyznačena značkou  pro auta  s povolenkou Kotvy.

Pokud bude někdo mít povolenku z Veselého výletu, parkuje jinde (trafačka, po domluvě u „pojišťovny“), ale vždy tak, aby nebránil v provozu či neohrozil ostatní návštěvníky KRNAPU.

 Listopad   2018                                                                                                                                             výbor  OLT

Pravidla pro přihlašování na Valšovky

Právo na pobyt na chalupě mají členové TJ KOTVA a jejich hosté. Účast hostů a dlouhodobé pobyty členů TJ podléhá schvalování výboru OLT.  Člen, který si bere hosty na chalupu, za ně nese plnou odpovědnost a sdílí s nimi jednu místnost, pokud to obsazení chalupy umožňuje. Členové mládežnických oddílů mohou být na chalupě pouze pod vedením vedoucích nebo cvičitelů oddílu mládeže TJ. Ti jsou odpovědni za jejich chování.
Pro pobyty s dětmi v zimním období platí min. věková hranice 3 roky. V letním období lze výjimku projednat s výborem OLT a přijet i s dětmi mladšími, vždy však se souhlasem příslušného vedoucího chalupy.
Při pobytu osoby mladší 18-ti let bez doprovodu rodičů musí být jmenovitě určen jejich zástupce.
Vstup na chalupu se psy je zakázán (včetně verandy).
Víkendové i dlouhodobé zájezdy se přihlašují na webovém formuláři nebo emailem na volt@kotvabranik.cz Pokud nemáte přístup na internet, volejte T. Přibyla.
V případě většího zájmu o pobyt než je kapacita chalupy v daném termínu, provede výbor OLT výběr a vedoucí chalupy rozdělí pokoje tak, aby se plně využila kapacita. Výběr bude proveden na základě platných pravidel a to dle počtu odpracovaných brigádnických hodin na Valšovkách.
Při přihlašování (hlavně dlouhodobých pobytů ) volte pokoj odpovídající počtu přihlašovaných, aby zbytečně nedocházelo k blokování větších pokojů.
Vánoční a Silvestrovské pobyty
Přihlášení na tento pobyt bude vždy možné nejdříve na členské schůzi OLT ( konná se každoročně na konci listopadu ) a to na zvláštní papír bez rezervace pokoje ( může být uveden jako poznámka, pokud to bude možné, výbor OLT a vedoucí chalupy k ní přihlédne).  Pokud nemůžete přijít na schůzi, lze se po datu konání schůze přihlásit emailem nebo telefonicky.  Nezáleží na pořadí, ve kterém jste na přihlašovacím formuláři napsáni. Vždy bude určeno datum, do kterého budou mít přednost přihlášení členi OLT,  po tomto datu doplníme kapacitu členy TJ a hosty.
Poplatky za ubytování v roce 2015 – 2016
(platné od 1.12.2015)
Člen OLT Člen TJ
    Ubytování 50 Kč 75 Kč
    Povlečení 50 Kč ( 20 Kč / 20 Kč / 10 Kč 2) )

1)  zima: Vánoce – Velikonoce včetně

2)  v případě samostatné výměny prostěradlo/cícha/polštář

 Vedoucí chalupy platí od 3 do 15 účastníků pobytu 50 % ceny za ubytování.

Nad 15 ubytovaných za ubytování neplatí.

Pravidla pro půjčování povolenek, klíčů a parkování u chalupy

K dispozici máme 3 přenosné povolenky k výjezdu a parkování na Valšovkách. Dvě povolenky jsou v kanceláři TJ a jedna je u Tomáše Michala.
Vyzvednutí povolenek a klíčů
Vyzvednutí je možné si domluvit s Terezou Matáskovou sídlící v recepci TJ (tel. 244 461 712, ordinační hodiny po 16:30-18:00 a čt 9:00-17:00) popř. v nouzi kontaktovat Tomáše Přibyla který se pokusí zařídit. Vydání povolenky nebo klíčů je vždy proti podpisu do knihy a stejně tak i jejich vrácení. Povolenka u Tomáše Michala je určena pro situace, kdy už nelze dostat povolenku z TJ, např. pozdní rozhodnutí o pobytu na Valšovkách nebo jako třetí v pořadí, pokud jsou potřeba v daný termín všechny tři povolenky.
Pro půjčování povolenek na Valšovky platí zdravý rozum a vůle se dohodnout. To, že si povolenku zamluvíte k pobytu nemusí znamenat, že ji budete mít.
Pokud si nestihnete vyzvednout „naší“ povolenku, existuje možnost zajistit si povolenku zdarma přes Veselý Výlet ( 499 874 298 nebo e-mail: info@veselyvylet.cz ). Zde Vám povolenku vystaví a pokud nestihnete vyzvednout v úředních hodinách, zanechají Vám jí po domluvě ve schránce na budově Veselého Výletu.
Parkování
Parkování je od listopadu 2013 zdarma.
U chalupy máme vyhrazena 3 parkovací místa (viz obr.), přednost parkování u chalupy mají auta s „naší“ povolenkou.
Pokud bude někdo mít povolenku z Veselého výletu, parkuje jinde (trafačka, po domluvě u „pojišťovny“), ale vždy tak, aby nebránil v provozu či neohrozil ostatní návštěvníky KRNAPU.
vystrizek.jpg

Pravidla pro poskytnutí dotace na akce OLT

Pravidla pro poskytnutí dotace :
1. Dotace akcí slouží k motivaci účasti členů OLT na sportovní, turistické a společenské činnosti oddílu.
2. Dotaci lze poskytnout na akci organizovanou a garantovanou výborem nebo členem OLT.
3. Akce je zařazena do plánu činnosti, který je  prezentován na členské schůzi, webu, nástěnkách atd.
4. Účast na akci je otevřená všem členům OLT.
5. Výplata dotace se váže na min. počet 5 členů OLT při samotné realizaci. Výjimky jsou na projednání výboru OLT.
6. Výše dotace na jednu akci a člena OLT nepřesahuje roční oddílové příspěvky jednoho člena OLT.

Akce, u kterých byla předběžně schválena dotace, najdeš v plánu činnosti.