Archiv pro rubriku: historie

Hadova pravidla

hadovo-desatero

Hadovo desatero pro chování na chalupě

hadovo-jedenactero

Hadovo jedenáctero pro chování na vleku a sjezdovce

Nutno však podotknouti:

Pravidla pocházejí z doby, kdy dnešní veranda sloužila coby celoroční vchod a lyžárna. V ní pak protékala krtkovka a bylo tedy možné ji používat i jako výlevku. Smetiště bylo v místech dnešního Mároše a musel se k němu prohazovat sníh. Potom do stejného místa byla zavedena voda ze studny a na veškeré vylévání bylo vyřčeno moratorium. Dokonce toto místo bylo Hadem označeno nápisem: NEMYJ RUKU ANI ZUB – JE TO VODA DO VŠECH HUB! Pražákovým dostavníkem byly označeny autobusy, které organizoval Mirek Pražák. Pravidla na vlek se týkají původního vleku, který vedl cca od Pivoňky ke smrku. Neměl sloupy a byl pomalejší. Většina kotev byla tovární výroby – možno vidět v chlívě.

 

 

Anketa

Anketu k prověření znalostí Krkonoš a Podkrkonoší v oblasti zvyků, nářečí, dějin a samozřejmě kuchyně sestavil Sláva Bouček. tak si vyzkoušej svoje znalosti : anketa

 

60. VÝROČÍ VALŠOVÁKŮ V LODĚNICI 10.ČERVNA 2006

Těch 60 let počítáme zhruba od okamžiku, kdy naši předchůdci začali jezdit na chalupu na Valšovkách. Je to tedy trochu nepřesné, protože vodáci měli blízko k lyžování již před válkou. To jezdili do Rokytnice na chalupu Vitasovku.

Jenže Valšovky se ukázaly jako velmi podtstatný činitel ke vzniku lyžařského oddílu. Už jenom to stoupání z Úpy si vybírá jen ty, kteří jsou ochotni to podstupovat za všech okolností bez ohledu na tmu, sníh, vítr atd. Ale i samotná chalupa přijme jen ty, kteří jsou ochotni se podělit o soukromí s někým dalším a snášet různá příkoří a na dnešní dobu nepohodlí. Jsme asi jedna z mála společností, kde víme jak vypadáme ráno v pyžamu. Navíc si chalupa od nás vynutila neskutečné množství práce.

Proto tedy 60 let je významná doba a stojí za uvědomění si souvislostí.

V loděnici se nás sešlo 85 a 4 psi. Potkaly se tu nejméně 3 generace lidí, kteří mají hodně společného. Při společném focení jsme ještě nebyli všichni, ale právě ti, na jejichž činnost a práci navazujeme jsou na fotkách oficiální části setkání.

Měli jsme tak možnost popovídat si spolu, podívat se na fotky v klubovně, na dva originály Hadových pravidel. Pouštěli jsme 2 videa, jedno z jarních prázdnin 1987 a druhé z jarních prázdnin 1996, včetně výkladu Slávy Boučka o historii chalupy a záznamu z našeho setkání v roce 1996 v loděnici.

K občerstvení sloužila plná lednice a rybářská udírna. Dvakrát jsme museli dokupovat uzenky a chleba, protože jsme účast jen odhadovali a trochu podcenili.

Během odpoledne proběhly závody ve třech disciplínách a výkony byly obdivuhodné.

Nakonec večer u táboráku jsme oprašovali staré nápady na soboty na vodě nebo kole a večer táborák v loděnici s možností přespání.

Edovy fotky ve fotogaleriích jsou ještě nepopsané, ale mají dobrou vypovídací schopnost.

JAK JSME PŘESTAVOVALI CHALUPU

Valšovky a brigády patří k sobě již historicky. Na chalupu se nanosily (o silnici se tehdy nikomu ani nezdálo) metráky nábytku, kamen a zařízení vůbec. Na doplnění původního mobiliáře byly pořízeny železné, snad vojenské, palandy. Součástí  povinností příchozího bylo i přemístit nádobí a příbory z restauračních zařízení cestou navštívených. Takže na  jednotlivých kusech byla různá loga.

V prvních letech to byly hlavně lesní brigády, kdy naši členové mají lví podíl na zalesnění Vlašského vrchu. Na stráni nad Červenokosteleckou se nyní už i tyto stromy začaly těžit.

Postupem času se prováděly drobné opravy chalupy. Vše bylo limitováno penězi, takže to bylo většinou „pár plechovek barvy a hrst obrtlíků na dovření oken“. Svépomocí diky Jirkovi Květovi byl na chalupě zprovozněn agregát, kterým se dobíjely baterie. Ty sloužily nejen na svícení, ale dokonce i k pohonu gramofonu. Reproduktor byl umístěn v rohu na jedničce (dnes na lednicí). Jednička totiž sloužila jako společenská místnost. Byla tam velká kamna, dlouhé stoly a lavice.

Situace se začala měnit se zavedením elektřiny, tehdy po sloupech. Na chalupu se začalo i více jezdit, takže v roce 1966 byl postaven první vlek. Spodní stanice byla těsně nad Pivoňkou a končil u smrku nad dnešní silnicí.

Z jedničky, původně společenské místnosti se stala obytná cimra tak, že parta kolem Sváti Cingroše a  Jirky Dohnálka chtěla jet na Vánoce na Valšovky a někdy koncem září se hlásila. To bylo koncem 60. let. Výbor jim tehdy řekl: nevejdete se, je plno, upravte si jedničku. Vánoce prožili v nově upravené jedničce s kapacitou 10 –12 nocležníků, a to včetně závěsů a záclonek.

V době reálného socializmu byl jedním z problémů cokoliv koupit, takže mnoho z materiálu i řemesel nese známku profesí našich členů. V některých letech byly odvedeny opravdu hrdinné výkony. Například odkopání části Krkonoš za chalupou a navezení před ni. Tehdy si své odedřel a odpotil hlavně Aleš Pražák. Rovněž vykopání vodovodu stálo za to. V době konjunktury v kempu se podařilo chalupu staticky zajistit a odizolovat tepelně i proti vodě. Bylo vyměněno celé opláštění chalupy. V některých letech se téměř o brigádách „propracovalo“ více času, než jsme stačili v zimě „odsportovat“.  Protože například koupit dřevo s nějakou finální úpravou bylo nemožné, díky hoblovce a truhlářské pile jsme si vyráběli palubky, latě a lišty. Mnohdy to byl i souboj s počasím – přikrýt stroje – odkrýt stroje, natírat  – utíkat s tím dovnitř  a podobně. Jenom elektroinstalace se dělala zgruntu dvakrát. Jediný společný mají obě realizace rozvaděč pod schody, jeho autorem byl Zdeněk Král, přičemž úplně poprvé vstoupila elektřina do chalupy rohem jedničky a pojistky byly v rohu nad dnešní lednicí. Proto také tudy dodnes v zemi vede kabel k vleku. Odtud jde nad Pivoňku, kde začínal starý vlek Propojení k dnešní spodní stanici se kopalo kolem 28. října 1974 a to už bylo asi 20 cm sněhu. Naštěstí nebyla zmrzlá zem. Zatímco první elektroinstalaci prováděl hlavně Franta Belovič, dnešní stav má na svědomí Jirka Dlouhý.

V porovnání s minulostí dnes provádíme v podstatě kosmetické úpravy, bez většího dopadu na komfort bydlení.  Pokud jako lidstvo stojíme na ramenech našich předků, tak na Valšovkách nás naši předchůdci ještě navíc pozdvihují.

Podstatné a zásadní bylo financování materiálu i placených brigád v 80. letech. Byla to doba vysokých zisků v kempu, kdy TJ Kotva měla téměř monopol v Praze. To však neznamenalo automaticky volné finanční prostředky. Byla to doba přerozdělování. Zásluhou Mirka Konopáče se mohlo investovat do Valšovek a byly to peníze, které by jinak skončily v kase ČSTV.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové počty hodin včetně proplacených prací. Nejvyšší počty hodin u jednotlivců jsou ale v rámci plnění brigádnické povinnosti.

 

Valšovský brigádnický dějepis:

1970 -zrušení dveří do seníku (dnes stěna s oknem u hajzlů, dříve dveře pro dopravu sena na půdu)-oprava podezdívky pod č. 1 (vyhnilé trámy byly nahrazeny betonovými bloky, které se vyrobily v loděnici a odnesly na chalupu)

-zazdění okna pod č. 4 – z jedničky (jednička byla původně přepažena, takže toto okno bylo vlastně z dvojky, vcházelo se do ní z chodby pod schody – dnes rozvaděč)

-odkopání svahu za chalupou

-výkop žumpy

-zhotovení stojanů na lyže pro 158 párů (na půdě v ose východ západ středem, po stranách byla neuvěřitelná změť vojenských kufrů, beden a krabic. Kdo jezdil méně často, měl je pořád vespod)

1971 -svahování za chalupou, úprava náspu před     chalupou-opěrná zeď pod č. 4

-tepelná izolace nad č. 8 a 9 (na půdě, skelnou vatou, hned se tam  nastěhovala většina myší z chalupy)

1972 -nový komín pro č. 4,6 a 5
1973 -příprava nového vleku-studna

-úprava č.5

-nový komín pro č 8 a 9

1974 -nový vlek-úprava místnosti 9 (3 sklápěcí postele  pro 2, ve dne stodola – v noci letiště)
1975 -příprava stavby přístavku – základy, podlaha-plechová střecha na celé chalupě (do té doby eternitové šablony)
1976 -hrubá stavba přístavku-interiér č. 6 (první modernizovaná místnost, nábytek byl vyroben na míru a vynesen na chalupu i s koňmi, kteří je tam měli vyvézt, naštěstí byly jen o trochu větší než vlčák)
1977 -společenská místnost (dnes chlív, před tím dřevník a řezárna, původně chlév)- dokončení přístavku odpracováno2996

hodin, z toho

Konopáč Miroslav 185,

Had 169,

Militký 165

1978 -společenská místnost – kachlová kamna (po několika dalších letech díky přetápění párkrát pukla a nakonec vybouchla)-zrušení záchodu za č. 3 (Dnešní skříní na trojce se vešlo do předsíňky,  vlevo byly dveře ven z chalupy, rovně hajzlík a vpravo dřevník  – posléze kuřácká část chlíva. Nyní letní sklad.)

-letní sklad

2435Had 103

Daněk 96

Jiří Arnold a Vašek Donát po 90 hodinách

1979 -oprava komínů 2329Daněk 138

Donát 118

Arnold 113

1980 -dokončovací práce, údržba

 

2392Rudiš 138

Arnold 133

Jirka Dohnálek 100

1981 -spodní stanice vleku – boudinka (Ta byla vyrobena nahoře před chalupou, včetně míchání betonu a materiál odnesen a odvezen na kolečku dolů. Práce řídil Jirka Dohnálek  – všechno přesně sedělo) 4290Mirek Dubina 223

Jan Wenig st. 215

Jiří Militký 169

1982 -rekonstrukce podlahy a základů na chodbě-oprava stěn na chodbě

-nové schodiště do patra

2671Arnold 155

Had 119

V. Donát 110

 

1983 -rekonstrukce lyžárny (verandy) včetně základu a obvodových stěn-rekonstrukce místnosti č. 1 (Ta byla v době mezi obdobím společenské místnosti a dnešním stavem vybavena palandou. Nahoře i dole pro 5 – 6 nocležníků.  Palanda byla rovnoběžně se stěnou k ministerstvu, dlouhý stůl podél jižní stěny, velká kamna vlevo od dveří, vpravo prosklený příborník)

-dokončení instalace kanalizace a vodovodu

-sedimentační jímka, voda a kanalizace v č. 1, 3 a v patře ( Do té doby byla voda zavedena do dnešní verandy. Prapůvodně tam protékala krtkovka do betonové vany, potom jen do malé šachty a po zhotovení studny tam čněla roura s kohoutkem)

 

3156Had 140

J. Dohnálek 104

Militký 102

1984 -rekonstrukce č. 3 včetně základů, podlahy a obvodových stěn (vyřízli jsme srub jak ven, tak i do chlíva. Stěny jsou nyní z tvárnic a obloženy dřevem)-el. instalace přízemí a 1. patra 3531Had 140

Eva Arnoldová 125

Arnold 123

1985 -oprava vodovodu (nenapadl sníh a mrzlo až praštělo, voda zamrzla, v zápisu výboru OLT se objevila věta: dne… přestala na Valšovkách téct voda, Sláva Bouček to pohotově doplnil výrokem „A začala padat v kusech“ . V létě se potom kopal nový přívod do nezámrzné hloubky a byla  položena polyetylénová hadice)-rekonstrukce č.4 (Z té doby pochází Arnoldí úprava na 2 x 1,5 lůžka)

-zahájení výměny pláště – západní štít – (do té doby obložen eternitovými šablonami)

2787Arnold 187

Arnoldová 146

Jirka Dlouhý 119

1986 -rekonstrukce jižní strany pláště-oprava komínů

-oprava jímání krtkovky

2938Had 172

Militký 130

Wenig st. 116

1987 -rekonstrukce východní a severní strany pláště-výměna podlahy na půdě

-zhotovení skřínek na půdě (pomník Jirky Arnolda – změřil, vymyslel, vyrobil)

2814Arnoldová Eva 80

Arnoldová Dana 80

Arnold 71

1988 -rekonstrukce podlah na půdě-nové trámy nad chodbou

-skřínky na půdě

4279Dana Arnoldová 124

Eva Arnoldová 97

Rudla Toul 64

 

1989 -rekonstrukce hajzlů-skřínky na půdě 2758Militký 142

Jan Dohnálek 112

Eva Arnoldová 80

1990 -nová lyžárna v přístavku-odvodnění za č. 1

-dokončení skřínek na půdě

1740Militký 106

Eva Arnoldová 80

Arnold a Dlouhý po 64

1991 -podlaha v přístavku- dokončovací práce na přístavku

-dveře z předsíně do přístavku

-dveře do kvelbu

2169Militký 149

Helena Militká 82

Luboš Bakla 68

1992 -dokončovací práce-údržba 2303Militký 168

Bouček 105

Militká 80

1993 -rekonstrukce podlah  patro – chodba-rekonstrukce 5 a 6 včetně ostění a stropů

-rekonstrukce interiéru č. 5

2321Luboš Bakla 88

Had 84

Škranc st. 76