Archiv autora: Administrator

Aktuální ceník na Valšovkách

od 1.7.2023 došlo k navýšení cen na Valšovkách a zároveň ke změně při vybírání plateb za ubytování. 

Šablona pro vyúčtování pobytu zde

Ubytování na Valšovkách ceník platný od 01.07.2023

  Člen TJ Ostatní
Důchodce 110 Kč 1.),2.) 255 Kč 1.)
Dospělá osoba 125 Kč 1.) 290 Kč 1.)
11–17 let včetně                125 Kč 290 Kč
4-10 let včetně                 65kč 140 Kč
0-3 roky včetně   Zdarma 80 Kč

 1.)    K ceně je třeba připočíst ubytovací poplatek, který je 25 Kč/ den/ osoba nad 18 let

2.)    Důchodce od dovršení 65 let

3.)    Vedoucí chalupy platí od 50 % ceny z ubytování v případě 5-15 účastníků na chalupě.  Nad 15 ubytovaných neplatí. Sleva však podléhá schválením VOLT.

4.)    Pronájem celé chalupy je možný po dohodě s VOLT.

Ostatní

 
Prádlo 1.) 120 Kč

1.)    V Případě kusové výměny se počítá položka za 40 Kč

Aktuální provoz Valšovek

Aktuální provoz Valšovek se řídí dle platných pravidel vyhlášených

vládou ČR. Vládní nařízení.

aktuální pravidla pro ubytované.

  • Předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID – 19 (přičemž musí uplynout alespoň 14 dní od druhé dávky očkování, v případě jedno dávkového schématu pak 14 dní od aplikace).
  • Předloží potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (přičemž nesmí uplynout více než 180 dní od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu).
  • PCR test (ne starší než 72 hodin) bude akceptován jen v případě, že osoba zahájila očkování, ale ještě ho plně nedokončila nebo neuběhla lhůta 14 dní po očkování. Stejně tak bude PCR test uznáván osobám, které se nemohou nechat naočkovat pro kontraindikaci (to je zapotřebí prokázat záznamem v Informačním systému indikačních nemocí (ISIN)).
  • Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.
  • Děti od 12 do 18 let musí prokázat bezinfekčnost certifikátem o provedeném očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci nebo PCR testem.