Aktuální provoz Valšovek

Aktuální provoz Valšovek se řídí dle platných pravidel vyhlášených

vládou ČR. Vládní nařízení.

aktuální pravidla pro ubytované.

  • Předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID – 19 (přičemž musí uplynout alespoň 14 dní od druhé dávky očkování, v případě jedno dávkového schématu pak 14 dní od aplikace).
  • Předloží potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (přičemž nesmí uplynout více než 180 dní od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu).
  • PCR test (ne starší než 72 hodin) bude akceptován jen v případě, že osoba zahájila očkování, ale ještě ho plně nedokončila nebo neuběhla lhůta 14 dní po očkování. Stejně tak bude PCR test uznáván osobám, které se nemohou nechat naočkovat pro kontraindikaci (to je zapotřebí prokázat záznamem v Informačním systému indikačních nemocí (ISIN)).
  • Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.
  • Děti od 12 do 18 let musí prokázat bezinfekčnost certifikátem o provedeném očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci nebo PCR testem.