Aktualizace pravidel , poplatky za ubytování 2018 /2019

Pravidla pro přihlašování na Valšovky

Právo na pobyt na chalupě mají členové TJ KOTVA a jejich kamarádi. Účast kamarádů  a  dlouhodobé pobyty členů TJ podléhá schvalování výboru OLT.  Člen, který si bere kamaráda  na chalupu, za ně nese plnou odpovědnost a sdílí s nimi jednu místnost, pokud to obsazení chalupy umožňuje. Členové mládežnických oddílů mohou být na chalupě pouze pod vedením vedoucích nebo cvičitelů oddílu mládeže TJ. Ti jsou odpovědni za jejich chování.

Pobyty je povolen již od 0 věku dítěte  , při vyšší  obsazenosti v zimním je pobyt batolat možný po dohodě  s vedoucím  chalupy  / výborem OLT.   A to za následujících podmínek :   jsou odvezeny pleny a zajištěno , že batole které spí na posteli  má pod sebou krom prostěradla ještě igelitovou podložku.

Na Valšovkách  je od roku  2017 nový vrt, voda z něho  není garantovaně pitná

Při pobytu osoby mladší 18-ti let bez doprovodu rodičů musí být jmenovitě určen jejich zástupce.

Pobyt / vstup psů  na  chalupě je  zakázán  včetně verandy.

Víkendové i dlouhodobé zájezdy se přihlašují na webovém formuláři nebo emailem na volt@kotvabranik.cz.  Pokud nemáte přístup na internet, možno se přihlásit u T. Přibyla  602 347 048.

V případě většího zájmu o pobyt než je kapacita chalupy v daném termínu, provede výbor OLT výběr a vedoucí chalupy rozdělí pokoje tak, aby se plně využila kapacita. Výběr bude proveden na základě platných pravidel a to dle počtu odpracovaných brigádnických hodin na Valšovkách.

Při přihlašování (hlavně dlouhodobých pobytů ) volte pokoj odpovídající počtu přihlašovaných, aby zbytečně nedocházelo k blokování větších pokojů.

 

Vánoční a Silvestrovské pobyty

Přihlášení na tento pobyt bude  bez rezervace pokoje .  Vždy bude určeno datum, do kterého budou mít přednost přihlášení členi OLT,  po tomto datu doplníme kapacitu členy TJ a jejich kamarády a ubytujeme na pokoje.

 

Ceny ubytování na Valšovkách 2018 / 2019

             Člen TJ a hostující                                               Ostatní

léto            zima  1)

děti 0-3 roky včetně              0 Kč / noc              50 Kč            75 Kč

děti 4-10 let včetně               50 Kč / noc            85 Kč          100 Kč

osoba                                 100 Kč / noc  2)     170 Kč           200 Kč

pronájem celé chalupy     5 000 Kč / noc 4)              7 000 Kč / noc

prádlo   3)                           70 Kč  // 30 Kč / 30 Kč / 10 Kč

1) zima:  Vánoce od 23.12. – Velikonoce  včetně Velikonočního            pondělí                                                                                        2) u pobytů členů delších než 10 dní v kuse je poskytnuta sleva           ve formě každé 10-té noci zdarma                                              3) v případě samostatné výměny prost                                            4) pronájem celé chalupy pro člena TJ předpokládá i účast nečlenů a proto je cena vyšší než počet postelí x člen.

Vedoucí chalupy platí od 3 do 15 účastníků pobytu 50 % ceny za ubytování. Nad 15 ubytovaných za ubytování neplatí.

Zákaz používání spacáků , spaní pouze v povlečení  vlastním , nebo za poplatek 70 Kč . Vvyfasované povlečení je  možno  uložit si do skříňky na půdě , vedle komínu č. 4. Vždy po sezoně je prádlo  odvezeno do prádelny

Pravidla pro půjčování povolenek, klíčů a parkování u chalupy – vyzvednutí

K dispozici máme 3 přenosné povolenky k výjezdu a parkování na Valšovkách.  Jsou uloženy  i s klíči  v  restauraci / recepci  Kotvy mob.  Pazderové 777 582 314                                                          Vydání  povolenky nebo klíčů  vždy proti podpisu do knihy a stejně tak i jejich vrácení.

Popř. v nouzi kontaktujte  Tomáše Přibyla . Pro půjčování povolenek na Valšovky  platí zdravý rozum a vůle  dohodnout se. To, že si povolenku zamluvíte  k pobytu,  nemusí  znamenat, že ji budete mít.

Pokud je potřeba další povolenky ,  existuje možnost zajistit si povolenku zdarma přes Veselý  Výlet   tel. 499 874 298 nebo e-mail: info@veselyvylet.cz . Zde Vám povolenku vystaví a pokud  ji nestihnete vyzvednout v úředních hodinách, zanechají  Vám jí po domluvě ve schránce na budově Veselého Výletu. S touto povolenkou   je  ZÁKAZ  parkování před  chalupou

U chalupy máme vyhrazena 3 parkovací místa  vyznačena značkou  pro auta  s povolenkou Kotvy.

Pokud bude někdo mít povolenku z Veselého výletu, parkuje jinde (trafačka, po domluvě u „pojišťovny“), ale vždy tak, aby nebránil v provozu či neohrozil ostatní návštěvníky KRNAPU.

 Listopad   2018                                                                                                                                             výbor  OLT