60. VÝROČÍ VALŠOVÁKŮ V LODĚNICI 10.ČERVNA 2006

Těch 60 let počítáme zhruba od okamžiku, kdy naši předchůdci začali jezdit na chalupu na Valšovkách. Je to tedy trochu nepřesné, protože vodáci měli blízko k lyžování již před válkou. To jezdili do Rokytnice na chalupu Vitasovku.

Jenže Valšovky se ukázaly jako velmi podtstatný činitel ke vzniku lyžařského oddílu. Už jenom to stoupání z Úpy si vybírá jen ty, kteří jsou ochotni to podstupovat za všech okolností bez ohledu na tmu, sníh, vítr atd. Ale i samotná chalupa přijme jen ty, kteří jsou ochotni se podělit o soukromí s někým dalším a snášet různá příkoří a na dnešní dobu nepohodlí. Jsme asi jedna z mála společností, kde víme jak vypadáme ráno v pyžamu. Navíc si chalupa od nás vynutila neskutečné množství práce.

Proto tedy 60 let je významná doba a stojí za uvědomění si souvislostí.

V loděnici se nás sešlo 85 a 4 psi. Potkaly se tu nejméně 3 generace lidí, kteří mají hodně společného. Při společném focení jsme ještě nebyli všichni, ale právě ti, na jejichž činnost a práci navazujeme jsou na fotkách oficiální části setkání.

Měli jsme tak možnost popovídat si spolu, podívat se na fotky v klubovně, na dva originály Hadových pravidel. Pouštěli jsme 2 videa, jedno z jarních prázdnin 1987 a druhé z jarních prázdnin 1996, včetně výkladu Slávy Boučka o historii chalupy a záznamu z našeho setkání v roce 1996 v loděnici.

K občerstvení sloužila plná lednice a rybářská udírna. Dvakrát jsme museli dokupovat uzenky a chleba, protože jsme účast jen odhadovali a trochu podcenili.

Během odpoledne proběhly závody ve třech disciplínách a výkony byly obdivuhodné.

Nakonec večer u táboráku jsme oprašovali staré nápady na soboty na vodě nebo kole a večer táborák v loděnici s možností přespání.

Edovy fotky ve fotogaleriích jsou ještě nepopsané, ale mají dobrou vypovídací schopnost.