Pravidla pro poskytnutí dotace na akce OLT

Pravidla pro poskytnutí dotace :
1. Dotace akcí slouží k motivaci účasti členů OLT na sportovní, turistické a společenské činnosti oddílu.
2. Dotaci lze poskytnout na akci organizovanou a garantovanou výborem nebo členem OLT.
3. Akce je zařazena do plánu činnosti, který je  prezentován na členské schůzi, webu, nástěnkách atd.
4. Účast na akci je otevřená všem členům OLT.
5. Výplata dotace se váže na min. počet 5 členů OLT při samotné realizaci. Výjimky jsou na projednání výboru OLT.
6. Výše dotace na jednu akci a člena OLT nepřesahuje roční oddílové příspěvky jednoho člena OLT.

Akce, u kterých byla předběžně schválena dotace, najdeš v plánu činnosti.