Archiv pro rubriku: pravidla hry

Pravidla pro přihlašování na Valšovky

Právo na pobyt na chalupě mají členové TJ KOTVA a jejich hosté. Účast hostů a dlouhodobé pobyty členů TJ podléhá schvalování výboru OLT.  Člen, který si bere hosty na chalupu, za ně nese plnou odpovědnost a sdílí s nimi jednu místnost, pokud to obsazení chalupy umožňuje. Členové mládežnických oddílů mohou být na chalupě pouze pod vedením vedoucích nebo cvičitelů oddílu mládeže TJ. Ti jsou odpovědni za jejich chování.
Pro pobyty s dětmi v zimním období platí min. věková hranice 3 roky. V letním období lze výjimku projednat s výborem OLT a přijet i s dětmi mladšími, vždy však se souhlasem příslušného vedoucího chalupy.
Při pobytu osoby mladší 18-ti let bez doprovodu rodičů musí být jmenovitě určen jejich zástupce.
Vstup na chalupu se psy je zakázán (včetně verandy).
Víkendové i dlouhodobé zájezdy se přihlašují na webovém formuláři nebo emailem na volt@kotvabranik.cz Pokud nemáte přístup na internet, volejte T. Přibyla.
V případě většího zájmu o pobyt než je kapacita chalupy v daném termínu, provede výbor OLT výběr a vedoucí chalupy rozdělí pokoje tak, aby se plně využila kapacita. Výběr bude proveden na základě platných pravidel a to dle počtu odpracovaných brigádnických hodin na Valšovkách.
Při přihlašování (hlavně dlouhodobých pobytů ) volte pokoj odpovídající počtu přihlašovaných, aby zbytečně nedocházelo k blokování větších pokojů.
Vánoční a Silvestrovské pobyty
Přihlášení na tento pobyt bude vždy možné nejdříve na členské schůzi OLT ( konná se každoročně na konci listopadu ) a to na zvláštní papír bez rezervace pokoje ( může být uveden jako poznámka, pokud to bude možné, výbor OLT a vedoucí chalupy k ní přihlédne).  Pokud nemůžete přijít na schůzi, lze se po datu konání schůze přihlásit emailem nebo telefonicky.  Nezáleží na pořadí, ve kterém jste na přihlašovacím formuláři napsáni. Vždy bude určeno datum, do kterého budou mít přednost přihlášení členi OLT,  po tomto datu doplníme kapacitu členy TJ a hosty.
Poplatky za ubytování v roce 2015 – 2016
(platné od 1.12.2015)
Člen OLT Člen TJ
    Ubytování 50 Kč 75 Kč
    Povlečení 50 Kč ( 20 Kč / 20 Kč / 10 Kč 2) )

1)  zima: Vánoce – Velikonoce včetně

2)  v případě samostatné výměny prostěradlo/cícha/polštář

 Vedoucí chalupy platí od 3 do 15 účastníků pobytu 50 % ceny za ubytování.

Nad 15 ubytovaných za ubytování neplatí.

Pravidla pro půjčování povolenek, klíčů a parkování u chalupy

K dispozici máme 3 přenosné povolenky k výjezdu a parkování na Valšovkách. Dvě povolenky jsou v kanceláři TJ a jedna je u Tomáše Michala.
Vyzvednutí povolenek a klíčů
Vyzvednutí je možné si domluvit s Terezou Matáskovou sídlící v recepci TJ (tel. 244 461 712, ordinační hodiny po 16:30-18:00 a čt 9:00-17:00) popř. v nouzi kontaktovat Tomáše Přibyla který se pokusí zařídit. Vydání povolenky nebo klíčů je vždy proti podpisu do knihy a stejně tak i jejich vrácení. Povolenka u Tomáše Michala je určena pro situace, kdy už nelze dostat povolenku z TJ, např. pozdní rozhodnutí o pobytu na Valšovkách nebo jako třetí v pořadí, pokud jsou potřeba v daný termín všechny tři povolenky.
Pro půjčování povolenek na Valšovky platí zdravý rozum a vůle se dohodnout. To, že si povolenku zamluvíte k pobytu nemusí znamenat, že ji budete mít.
Pokud si nestihnete vyzvednout „naší“ povolenku, existuje možnost zajistit si povolenku zdarma přes Veselý Výlet ( 499 874 298 nebo e-mail: info@veselyvylet.cz ). Zde Vám povolenku vystaví a pokud nestihnete vyzvednout v úředních hodinách, zanechají Vám jí po domluvě ve schránce na budově Veselého Výletu.
Parkování
Parkování je od listopadu 2013 zdarma.
U chalupy máme vyhrazena 3 parkovací místa (viz obr.), přednost parkování u chalupy mají auta s „naší“ povolenkou.
Pokud bude někdo mít povolenku z Veselého výletu, parkuje jinde (trafačka, po domluvě u „pojišťovny“), ale vždy tak, aby nebránil v provozu či neohrozil ostatní návštěvníky KRNAPU.
vystrizek.jpg

Pravidla pro poskytnutí dotace na akce OLT

Pravidla pro poskytnutí dotace :
1. Dotace akcí slouží k motivaci účasti členů OLT na sportovní, turistické a společenské činnosti oddílu.
2. Dotaci lze poskytnout na akci organizovanou a garantovanou výborem nebo členem OLT.
3. Akce je zařazena do plánu činnosti, který je  prezentován na členské schůzi, webu, nástěnkách atd.
4. Účast na akci je otevřená všem členům OLT.
5. Výplata dotace se váže na min. počet 5 členů OLT při samotné realizaci. Výjimky jsou na projednání výboru OLT.
6. Výše dotace na jednu akci a člena OLT nepřesahuje roční oddílové příspěvky jednoho člena OLT.

Akce, u kterých byla předběžně schválena dotace, najdeš v plánu činnosti.